Tramigo originaltillbehör

Anpassa ditt spårningssystem med ett urval av tillbehör och alternativ för bränslehantering

STANDARDTILLBEHÖR

Standardtillbehör kan användas med digitala IO-kontakter och är designade för att du ska kunna anpassa ditt spårningssystem.

PRO-TILLBEHÖR

Pro-Tillbehör är utformade för anpassning av avancerade system för flottförvaltning och kan användas med T23 Fleet Security Pro-enheter.

ALTERNATIV FÖR BRÄNSLEHANTERING

Bränsleövervakningsalternativen sträcker sig från mjukvarufunktioner till valfria hårdvarutillbehör som ger ytterligare funktioner.

Använd unika Tramigo tillbehör för att lägga till funktioner och anpassa ditt system för fordonsspårning eller flottförvaltning.

Kontakta Tramigo och läs mer om tillbehör

Se Tramigo standardtillbehör

Kompatibel med t24-serien och t23 fleet security pro spåningsenheter

BATTERY-HEAVY (Kraftigt batteri)

Ersättningsbatteri för enheter i T23- eller T24-serien (1200mAh).

BATTERY-STANDARD (Standardbatteri)

Ersättningsbatteri för enheter i T24-serien (500mAh).

IO-KOMPLETT (IO-kabel med kompletta tillval)

I/O-kabel för ström och externa sensorer som är kompatibla med enheter i T23- eller T24-serien. IO-Komplett-kabel är utformad för att stödja alla anslutningar som krävs av PRO-tillbehör.

IO-BASIC (IO-kabel med grundläggande tillval)

I/O-kabel för ström och externa sensorer som är kompatibla för enheter i T23- eller T24-serien. IO-Bas-kabeln är utformad för att stödja alla anslutningar som krävs av standardtillbehör.

IMMOBILIZE12 (12V startspärr)

Behövs för fjärrstartspärr av 12V fordon.

IMMOBILIZE24 (24V startspärr)

Behövs för fjärrstartspärr av 24V-fordon.

ATB (Uppmärksamhetsknapp)

Ange din plats diskret och skicka ett larm med uppmärksamhets- eller “SOS”-knappen.

CLA (Cigarettändaradapter)

Används för att ladda och ansluta enheten i T23- eller T24-serien om den inte är installerad i fordonet med hjälp av IO-kabel.

USB (USB-kabel)

Laddare för enheter i T23- och T24-serien.

AMIC (Fordonsmikrofon för T23-serien)

Kommunicera med din flotta i båda riktningarna eller lyssna på vad som sker i förarhytten.

GPS (extern GPS-antenn för T23-serien)

Förbättra mottagningskvaliteten i situationer där du har installerat din enhet från T23-serien på en plats som inverkar på mottagningen.

Kontakta Tramigo och läs mer om tillbehör

Se Tramigo PRO-TILLBEHÖR

Utformad för anpassning av avancerade flottförvaltningssystem och används med t23 fleet security pro-enheter

DOOR SENSOR (Dörr sensor)

Bli varnad när dörrar öppnas eller stängs.

BUZZER (Hastighetslarm)

Larmet startar när en viss hastighetsgräns nås. Utmärkt för att begränsa hastigheten.

AHFK (Handsfree-set för fordon för T23-serien)

Kommunicera med din flotta i båda riktningarna eller lyssna på vad som sker i hytten.

DRIVER-ID-läsare och nyckel (för T23-serien)

Förar-ID erbjuder kontroll och övervakning av förarens åtkomst till fordon och statistik per förare.

DRIVER-ID (Förar-ID nyckel för T23-serien)

Ytterligare förar-ID-nycklar för att ge åtkomst till flera användare till företagsflottan.

TEMP (temperatursensor för T23-serien)

Övervaka lastens temperatur och bli varnad vid inställda nivåer.

Kontakta Tramigo och läs mer om tillbehör

Selaa Tramigo tillbehör för bränslehantering

Mycket noggranna bränslesensorer utformade för att möjliggöra effektiv bränslehantering och statistik

BRÄNSLESENSOR 700 mm (analog bränslesond för T23-serien)

Övervaka bränslenivåer, bli varnad om stöld och minska förbrukningen och kostnader med hjälp av data.

BRÄNSLESENSOR 1000 mm (analog bränslesond för T23-serien)

Övervaka bränslenivåer, bli varnad om stöld och minska förbrukningen och kostnader med hjälp av data.

BRÄNSLESENSOR 700 mm (Digital bränslesond för T23-serien)

Övervaka bränslenivåer, bli varnad om stöld och minska förbrukningen och kostnader med hjälp av data.

BRÄNSLESENSORSUMMATOR (kombinerar flera bränslesonder från olika tankar)

Övervaka bränslenivåer, bli varnad om stöld och minska förbrukningen och kostnader med hjälp av data.

Kontakta Tramigo och läs mer om tillbehör

Tramigo Produkter

Kontakta oss för mer information om Tramigo övervakningsenheter eller deras tillägg, mjukvara och applikationer, eller enhetsnätverksanslutningar.
  • Tramigo erbjuder heltäckande lösningar för positionering och flotthantering. Tramigos lösningar inkluderar allt från branschledande hårdvara och tillägg, till mjukvarutjänster, nätverk till utbildning, distributionssupport och teknisk support. Med Tramigo ser du till att din verksamhet är igång snabbt.
  • Vänligen låt oss veta vilken typ av system du skulle vilja ha mer information om
  • Vänligen beskriv din informationsbegäran i detalj